با کارشناسان ما در ارتباط باشید

    آدرس: قزوین ، شهر صنعتی البرز ، خیابان حکمت پنجم ، خیابان میثم ، مجتمع صنعتی میثم ،قطعه ۶

    تلفن: ۰۲۸۳۲۲۳۹۴۶۰

    موبایل: ۰۹۱۲۱۳۴۳۱۵۵۰۹۱۲۶۸۲۷۳۰۲

    فکس: ۰۲۸۳۲۲۳۹۴۶۱

    ایمیل: info@arkafidar.com